APIE MŪSŲ ĮMONĘ

Plėsdama savo veiklą ir norėdama klientus išvaduoti nuo papildomų rūpesčių, nuo 2010 metų pradėjo teikti muitinės tarpininkavimo paslaugas. Klientams nereikia rūpintis išmuitinimo, muito mokesčių ir kitomis, neretai painiomis, daug laiko atimančiomis muitinės procedūromis.

Muitinės formalumai tvarkomi ištisą parą, 7 dienas per savaitę. Teikiamos krovinių importo, eksporto, tranzito muitinės paslaugos. Specialistai, turintys didelę patirtį, pasirūpins visais reikalingais dokumentais ir išspręs visus su prekių muitais susijusius klausimus.

 

Brangus Kliente,

2018 m. gegužės 25 d. visoje Europos Sąjungoje įsigaliojo Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR), kuriuo siekiama pagerinti ES piliečių teisių ir laisvių apsaugą, užtikrinti laisvą ir saugų duomenų judėjimą, didinti juridinių asmenų atsakomybę už tinkamą asmens duomenų tvarkymą, nustatyti vieningus duomenų apsaugos reikalavimus.

Siekdama užtikrinti aukščiausią asmens duomenų saugumą, UAB „FREGA“ tinkamai valdo informaciją ir rūpestingai tvarko asmens duomenis laikantis nacionaliniu bei Europos Sąjungos lygiu nustatytų privatumo apsaugos reikalavimų, taikytinų teisės aktų ir šio privatumo pareiškimo nuostatų. Šiuo tikslu bendrovė parengė ir taiko asmens duomenų apsaugos politiką, kurios sudėtinės dalys, be kita ko, yra Asmens duomenų tvarkymo taisyklės, Vaizdo stebėjimo/filmavimo tvarkos ir vaizdo duomenų tvarkymo aprašas, kiti asmens duomenų apsaugą bendrovėje reguliuojantys vidaus teisės aktai.

Susipažinti su aukščiau paminėtais dokumentais, o taip pat įgyvendinti savo, kaip duomenų subjekto, teises galite kreipęsi į UAB „FREGA“, juridinio asmens kodas 123617015, adresas Panerių g. 51, 312 kab., Vilnius, tel. +370 52034428, el. paštas info@frega.lt, administraciją.

frega logistics

 • Muitinės dokumentų rengimas pagal galiojančius muitinės įstaigų reikalavimus;
 • Muitinės dokumentų pildymas;
 • „INTRASTAT“ ataskaitų pildymas, jų pateikimas muitinės įstaigai;

 • IEI – Išankstinis elektroninis informavimas (EPI), kuris yra privalomas visiems kroviniams ir transporto priemonėms važiuojantiems į/per Muitų Sąjungą.
 • Tranzitinė deklaracija (T1)
 • Tranzitas – muitinės procedūra, kurią taikant muitinės prižiūrimos prekės vežamos iš vienos muitinės įstaigos į kitą.

 • Europos Bendrijos prekių saugojimas;
 • Trečiųjų šalių prekių saugojiimas A tipo muitinės sandėlyje;
 • Krovos darbai (mechanizuotu, rankiniu būdu), darbai su kranu;

 • Sandėliavimo sprendimai;
 • Užsakymų valdymo sprendimai;
 • Atsargų valdymo sprendimai;
 • Transportavimo ir paskirstymo sprendimai;
 • Paslaugos gabenantiems krovinius iš Europos Sąjungos į trečiasias šalis;
 • Krovinio pristatymas „nuo durų iki durų“;

Susisiekite

Susisiekite su mumis Jums patogiu būdu ir mes atsakysime i visus Jūsų rūpimus klausimus!