• Europos Bendrijos prekių saugojimas;
  • Trečiųjų šalių prekių saugojiimas A tipo muitinės sandėlyje;
  • Krovos darbai (mechanizuotu, rankiniu būdu), darbai su kranu;
  • Ilgalaikis ir trumpalaikis prekių sandėliavimas muitinės sandėliuose;
  • Prekių kokybės ir dokumentų tikrinimas priėmimo metu;
  • Prekių surinkimas pagal užsakymus, pakavimas ir išsiuntimas klientams;
  • Prekių ir siuntų rūšiavimas, svėrimas, paskirstymas;
  • Įprastinės prekių ir dokumentų tvarkymo operacijos (pakuotės keitimas, komplektavimas, derinimas, išbandymas, rekonstravimas, padalijimas ir pan.);
  • Prekių ženklinimas etiketėmis, parengimas transportavimui, paskirstymui ar pardavimui;
  • Krovinių iškrovimas, parengimas transportavimui, transportavimo patogumui išardytų prekių surinkimas;
  • Prekių apskaitymas naudojant modernią sandėlių valdymo sistemą.
frega logistics